Jury

 Op de kunstijsbaan Haarlem worden bijna iedere zaterdag- en zondagavond schaatswedstrijden georganiseerd. Bij iedere wedstrijd zijn zo’n 14 vrijwilligers nodig, van EHBO-er tot handklokker tot hulpstarter. Aangezien er ieder seizoen ongeveer 65 wedstrijden zijn, zul je begrijpen dat wij een grote poule van vrijwilligers nodig hebben. Daarom hebben wij jouw hulp bij het jureren hard nodig! Als tegenprestatie bieden wij een leuke en gezellige avond, goed zicht op de wedstrijd, koffie en thee met iets lekkers en uiteraard veel blije rijders!

In het begin zal je vaak worden ingezet als handklokker, hulpstarter of vantage writer. Uiteraard kan je uitgroeien tot elke andere functie en zelfs een echte jurydiploma behalen. Weet je niet wat de juryfuncties inhouden? Geen paniek, er volgt een korte uitleg over wat de verschillende juryfuncties inhouden en wat er van jou verwacht wordt als jurylid.

De scheidsrechter en een assistent-scheidsrechter letten erop of de rijders zich aan de regels houden. Doet een rijder dat niet dan kunnen zij de betreffende rijder diskwalificeren. Omdat de scheidrechter niet alles kan zien, moeten alle juryleden aan de scheidsrechter doorgeven als ze zien dat een rijder zich niet aan de regels houdt.

De taak van de starter is om de rijders goed weg te schieten met hetstartpistool. De starter heeft ook het recht om rijders te diskwalificeren, maar alleen tijdens de startprocedure. Zoals bijvoorbeeld bij de tweede valse start in de rit. 

Twee bochtencommissarissen één in elke bocht. De bochtencommissarissen letten erop dat de rijders in de bocht in hun eigen baan blijven en niet stiekem een stukje van de bocht afsnijden. 

De lijnrechter moet erop letten of de schaatser op het rechte stuk aan de kant van de finish in zijn eigen baan blijft of na de bocht weer op tijd terugkomt in de eigen baan. 

De kruizingscontroleur staat bij het rechte stuk waar van baan gewisseld moet worden en houdt in de gaten of de rijders goed wisselen en elkaar niet hinderen tijdens het wisselen.

De hulpstarter staat bij het bankje bij de start (deze moet je zelf in overleg met de starter daar neerzetten) en is er om de rijders te helpen om bij de start met het juiste bandje op tijd én in de goede baan te staan. Let op: De hulpstarter helpt de rijders, maar de rijderszijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze op het juiste bandje om hebben en op tijd en in de goede baan klaar staan. 

De EHBO-er moet iedere wedstrijd aanwezig zijn, voor het verlenen van eerste hulp bij schaatsongelukken. We hopen iedere wedstrijd opnieuw dat de EHBO-er voor niets gekomen is.

De vantage timer beheert het computersysteem en zorgt ervoor dat alle rijders de goede elektronische tijden krijgen, dat de tijden op de scoreborden komen te staan en dat de speaker de tijden om kan roepen.

De vantage writer schrijft de tussen- en eindtijden van de rijders over op een jurylijst, dit is voor het geval dat het computersysteem crasht.

De vantage manager regelt de inschrijvingen, de lotingen en de verwerking van de gereden tijden.

Er zijn in totaal zes handklokkers aanwezig. Hun taak is om de tijden van de rijders te meten met een stopwatch. Drie handklokkers meten de handtijden van het rood/witte paar en drie handklokkers meten de handtijden van het geel/blauwe paar. De handklokkers focussen zich op één rijder voor het meten van de tussentijden. Alle handklokkers moeten wél van beide rijders de eindtijden meten.

De taak van de speaker is om de rijders die zich moeten melden bij de hulpstarter op te roepen, de rijders die al bij de hulpstarter staan op te roepen om zich klaar te maken voor de start en om de tussen- en eindtijden van de rijders om te roepen.

Het bedienen van het rondenbord is ook erg belangrijk. Elke ronde zorg jij dat het nog te rijden aantal rondes op het bord staat. En als de rijder de laatste ronde in gaat moet jij de bel luiden.

Tot slot heb je de wedstrijdleider. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat de wedstrijd goed verloopt, dat alle juryleden weten wat ze moeten doen en dat alle juryleden op het goede moment op de goede plaats aanwezig zijn om hun taken te vervullen.

Meld je aan!
Stuur een mailtje naar Leo Bakker leobakker@caiway.nl
Voor IJskonijnwedstrijden Melinda lechner jury@ijskonijncup.nl 
Voor vragen kun je terecht bij Tjitske Kikstra jury@baanvereniginghaarlem.nl

Wedstrijden Overzicht