Corona Protocollen

Op dit moment zijn er geen beperkende Corona maatregelen van kracht maar het is verstandig kort voor het eerste bezoek aan de ijsbaan dit te checken via onderstaande link.

Mogelijk wordt Maartens Café gezien als sportkantine en dan is daarvoor een QR code check nodig.

Link naar website van IJsbaan Haarlem.