Over de club

De historie van de Ter Aarse IJsclub voert terug naar ’90-jaren van de 19e eeuw. In 1893 wordt de 1e jaarvergadering gehouden van de IJsclub ‘Werkverschaffing’ uit Ter Aar. Inmiddels zijn we meer dan 125 jaar verder in de geschiedenis. De gemeente Ter Aar is in 2007 gefuseerd met de gemeente Nieuwkoop en de Ter Aarse IJslub is – met ruim 650 (gezins-)leden – één van de grootste verenigingen van de huidige gemeente Nieuwkoop. Het directe verzorgingsgebied van de ijsclub zijn de dorpskernen van Ter Aar, Langeraar, Nieuwveen, Noordeinde, Zevenhoven, Korteraar en Papenveer. De vereniging heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van vereniging voor werkverschaffing (letterlijk) in de koude winters van eind 19e eeuw tot een vereniging, waar breedtesport en topsport mogelijk is. Naast een bijdrage leveren aan het plezier van onze recreatieve leden zijn we trots op de prestaties van onze leden op de (inter)nationale podia!

De Ter Aarse IJsclub is aangesloten bij de KNSB een heeft ten doel: “het doen beoefenen en bevorderen van de schaatssport”

De vereniging biedt 5 van de 7 activiteiten/ sporten van de KNSB aan, te weten:

  • Inlineskaten
  • Langebaan/ kortebaan
  • Marathon
  • Shorttrack
  • Schaatsen op natuurijs
    • Op de landijsbaan (400m wedstrijdbaan)
    • Toertochten op de Langeraarse Plassen

De belangrijkste commissie van de Ter Aarse IJsclub is de trainingscommissie, de zogenaamde SchaatsTrainingsGroep. Deze commissie heeft ten doel: “de band onder de leden te verstevigen door het actief beoefenen van de schaatssport”. Het schaatsen op kunstijs is uiteraard de hoofdactiviteit, inclusief de voorbereidende activiteiten in de zomer. Naast het (schaatsen op kunst-)ijs zijn inlineskaten, wielrennen en droogtrainen op de eigen accommodatie activiteiten, die door de vereniging worden aangeboden. Op eigen accommodatie is ruimte voor het eigen trainingsveld met diverse trainingsvoorzieningen, de landijsbaan (400m-wedstrijdbaan) en de kantine (start/ finish voor de toertochten en vertrekpunt voor de fietstrainingen). Het jeugdschaatsen (tot 12 jaar) wordt op de ijsbaan in Leiden gedaan. Door de oudere jeugd en volwassenen wordt geschaatst op de Kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem. Hier kan men ook shorttrack-schaatsen. Het kader van de trainingsgroep bestaat uit gediplomeerde train(st)ers, instructeurs/ -trices en juryleden voor de wedstrijden. Hier een link naar informatie over trainingsactiviteiten. 

De Ter Aarse IJsclub kent een rijke historie met vele kampioenen en winnaars en is daarnaast trots op het plezier, dat de recreatieve schaatser en ook de vrijwilliger beleeft aan zijn/ haar sportbeoefening of bijdrage aan de vereniging. We zijn de enige vereniging in Nederland, die 3 Elfstedenwinnaars heeft gekend. Deze prestaties zijn uitzonderlijk. Recentere topprestaties zijn geleverd door Jonas de Jong, Wabe de Rooij, Annouk van der Weijden, Manouk van Tol, Melissa Wijfje en John van der Vlugt. Het is slechts een greep uit de sportieve prestaties van de leden van de Ter Aarse IJsclub. Dat Ter Aar een rijke schaatshistorie kent, is voor velen bekend. Link naar: eregalerij.

De sportieve hoogtepunten beginnen na de oorlogsjaren en zijn bereikt in meerdere disciplines van het schaatsen, te weten natuurijs-, langebaan-, sprint- en marathonwedstrijden. Evenzo is het bijzonder dat het in ons geval zowel mannelijke als vrouwelijke atleten betreft. Maar naast de sportieve hoogtepunten zorgt de Ter Aarse IJsclub voor meer. Hierbij valt te denken aan het jeugdschaatsen in Leiden. Leerlingen van verschillende basisscholen hebben één of meerdere seizoenen hieraan deelgenomen. Hierbij staat plezier en een gezond sportklimaat voorop! Als het winterse weer het mogelijk maakt, dan zorgen vele vrijwilligers voor prima omstandigheden op de landijsbaan of op de Langeraarse Plassen (toertochten). 

Als de effecten van de ontwikkeling van de schaatssport in Ter Aar op de omgeving worden beschouwd, dan zien we een voorname rol (van de leden van de ijsclub) in het ontstaan van het Merendistrict in de jaren ’60 van de 20e eeuw. En ook in de doorontwikkeling van de klapschaats zijn Ter Aarse invloeden van kracht geweest. In het hedendaagse wedstrijdschaatsen (zowel op de thuisbaan, als nationaal en internationaal) zijn het onze leden, die een bijdrage leveren en een rol hebben in het jurykorps of de tijdwaarneming. Een ander noemenswaardig feit is dat de Ter Aarse IJsclub in staat is vanuit een financieel solide basis te opereren en te organiseren. De ontwikkeling van de exploitatie van recreatieplaatsen tot en met de huisvesting van arbeidsmigranten is de zakelijke kant van de vereniging. Vanuit het stabiele fundament worden de activiteiten uitgebreid en past de vereniging zich aan de veranderingen in de maatschappij aan. 

Veel plezier bij de Ter Aarse IJsclub!

Hein Jan Bocxe

Voorzitter

 

NB: 

De voorgaande impressie van de Ter Aarse IJsclub is beknopt, want er is heel veel gebeurd in de afgelopen 125 jaar. De historie (1893-2018) is vastgelegd in een jubileumboek “Door Vriendschap Verbonden”. Hiermee is het versnipperde archief van de Ter Aarse IJsclub gebundeld.